چشم انداز و مأموریت شرکت پتروشیمی هگمتانه


با اتکاء بر خداوند متعال شرکت صنایع پتروشیمی هگمتانه در نظر دارد در افق سال 1405، تبدیل به مجموعه ای مؤثر، سلامت محور و نظام مند و کارآمد گردیده و چهره ای کلیدی و پویا در تأمین PVC گرید پزشکی به نمایش بگذارد. همچنین این مجموعه در تلاش است محصولاتی مرتبط با پی وی سی گرید پزشکی را در داخل کشور، منطقه خاورمیانه و در سطح جهانی تولید کرده و در توزیع این محصولات برای همه و در هر زمان و مکان پایدار باشد.


این مجموعه امید دارد در همین زمان نیز همانند امروز؛ شرکتی پیشرو، نوآور و دوستدار محیط زیست باشد. در راستای همین امر، مأموریت خود را مبتنی بر استفاده از فنآوری های نوین و دوستدار محیط زیست استوار نماید.


اهداف استراتژیک شرکت به شرح ذیل می باشد:


 • دستیابی به سودی پایدار با تولید محصولاتی با کیفیت پایدار
 • رشد راهبردی با توسعه صنایع بالادستی و پایین دستی
 • توسعه محصولات بالادستی و پایین دستی
 • رویکرد HSE مدار
 • یکپارچه سازی نظام مدیریت
 • توسعه سیستم های کنترل داخلی مبتنی بر اتوماسیون
 • ارتقای دانش، مهارت و شایستگی کارکنان
 • توسعه مسوولیت های اجتماعی استانی و ملیبیانیه ارزش شرکت پتروشیمی هگمتانه شرح ذیل می باشد: • ارج نهادن به کرامت انسانی و شایسته سالاری
 • رعایت اخلاق حرفه ای و سازمانی در امر رقابت سالم
 • رعایت اصل مشتری مداری و کسب رضایت سایر ذینفعان
 • صیانت از محیط زیست
 • رعایت ایمنی و بهداشت حرفه ای
 • پایبندی به الزامات و مقررات قانونی
 • یادگیری ، خلاقیت و نوآوری
 • انضباط کاری

فارسی