خط مشی ایمنی، بهداشت حرفه ای، محیط زیست و پدافند غیر عامل در پتروشیمی هگمتانه


مدیریت شرکت پتروشیمی هگمتانه ضمن اعلام تعهد خود به این خط مشی که در راستای توسعه همه جانبه سازمان ،حفظ کرامت انسانی و سلامت پرسنل ازطریق کاهش ریسک ها با رویکرد مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ای ، محیط زیست و پدافند غیر عامل تدوین شده است ، مشارکت کارکنان ، پیمانکاران و سایر ذینفعان سازمان را جهت تحقق آن ضروری دانسته و اعلام می نماید:


آرمان ما


حفظ سلامت و ایمنی کلیه منابع سازمان از قبیل منابع انسانی و تجهیزاتی و همچنین حذف عوامل موثر بر تخریب محیط زیست


راهبرد


استقرار و پایبندی به قوانین، دستورالعمل و استاندارد های ملی و بین المللی در راستای توسعه همه جانبه سازمانی


تعهدات


  1. تبعیت از کلیه قوانین و مقررات ملی مرتبط با فعالیت خود و الگوبرداری از عملکرد سازمان های موفق در این زمینه
  2. انجام برنامه ریزی ها و کنترل های لازم و اجرای طرح های بهینه سازی ، جهت به حداقل رساندن صدمات ، بیماری ها و خسارات مالی ناشی از انجام فعالیت ها
  3. بهبود مستمر و دائمی عملکرد ایمنی ، بهداشت حرفه ای و محیط زیست
  4. مدیریت موثر ریسک های ایمنی ، بهداشت حرفه ای و محیط زیست و اقدامات تامینی و بهبود مستمر فرآیند ها و بکارگیری روش های کارآمد برای حذف و کاهش عوامل زیان آور شغلی ، پیشگیری از آسیب و بیماری های شغلی ، کاهش حوادث ناشی از کار و حذف منابع آلاینده محیط زیست
  5. ایجاد محیطی ایمن و بهداشتی برای همه افراد اعم از کارکنان ، پیمانکاران و مراجعه کنندگان و همه فعالیت ها و بهبود مستمر شرایط کار.
  6. حفظ و نگهداری محیط زیست با تاکید بر پیشگیری از آلودگی هوا ، آب و خاک ، کنترل جنبه های بارز محیط زیست در چرخه عمر محصول و اجرای موثر طرح های مدیریت پسماند در حوزه عملیاتی و تلاش در راستای بهینه سازی مصرف انرژی از طریق بهبود مستمر فرآیندها و نیز برنامه ریزی در راستای استفاده از انرژی های تجدید پذیر.
  7. افزایش اثربخشی مدیریت بحران و برنامه ریزی راهبردی پدافند غیر عامل جهت کاهش آسیب پذیری و حفظ سرمایه انسانی و منابع تجهیزاتی و اموال سازمان در استراتژی های مدیریتی


در راستای نیل به اهداف فوق در سازمان ، با نظارت موثر بر فعالیت کارکنان و تشویق افراد موثر بر تحقق این خط مشی ، مسیر را برای رسیدن به مراتب عالی توسعه پایدار و صیانت از منابع انسانی و رضایت جامعه هموار خواهیم ساخت .


فارسی