سال جهش تولید
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران
شرکت پتروشیمی هگمتانه

نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی

 

شرکت پتروشیمی هگمتانه شما را به بازدید از دستاوردهای این شرکت در نمایشگاه ایران پلاست دعوت می نماید.

زمان: ۱۹ الی ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹ 


محل  دائمی نمایشگاه بین المللی تهران سالن ۳۸


دفتر: ۰۲۱45233000
کارخانه: ۰۸۱۳۴۳۸۳۵۸۴

تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهائی،
پلاک ۱۸ ساختمان رایان ونک واحد ۹۰۶

ایمیل: info[at]hegmataneh.com


HEGMATANEH.COM

سال جهش تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران شرکت پتروشیمی هگمتانه

نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی

 

شرکت پتروشیمی هگمتانه شما را به بازدید از دستاوردهای این شرکت در نمایشگاه ایران پلاست دعوت می نماید.

زمان: ۱۹ الی ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹ 


محل  دائمی نمایشگاه بین المللی تهران سالن ۳۸


دفتر: ۰۲۱45233000
کارخانه: ۰۸۱۳۴۳۸۳۵۸۴

تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهائی،
پلاک ۱۸ ساختمان رایان ونک واحد ۹۰۶

ایمیل: info[at]hegmataneh.com


HEGMATANEH.COM

فارسی