سال جهش تولید
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران
شرکت پتروشیمی هگمتانه

نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی بیست و پنجمین 
نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

۳ الی ۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ 
محل دائمی نمایشگاه بین المللی 

25th INTERNATIONAL
OIL,GAS, REFINNING&
PETROCHEMICAL EXIBITION

 

شرکت پتروشیمی هگمتانه شما را به بازدید از دستاوردهای این شرکت در بیست و پنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی  دعوت می نماید.

زمان: ۳ الی ۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ 


محل  دائمی نمایشگاه بین المللی تهران سالن شماره ۵


دفتر: ۰۲۱45233000
کارخانه: ۰۸۱۳۴۳۸۳۵۸۴

تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهائی،
پلاک ۱۸ ساختمان رایان ونک واحد ۹۰۶

ایمیل: info[at]hegmataneh.com


HEGMATANEH.COM

 
 

سال جهش تولیدشرکت ملی صنایع پتروشیمی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران شرکت پتروشیمی هگمتانه

نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی بیست و پنجمین 
نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

25th INTERNATIONAL
OIL,GAS, REFINNING&
PETROCHEMICAL EXIBITION

 

شرکت پتروشیمی هگمتانه شما را به بازدید از دستاوردهای این شرکت در بیست و پنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی  دعوت می نماید.

زمان: ۳ الی ۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ 

محل  دائمی نمایشگاه بین المللی تهران سالن شماره ۵


دفتر: ۰۲۱45233000
کارخانه: ۰۸۱۳۴۳۸۳۵۸۴

تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهائی،
پلاک ۱۸ ساختمان رایان ونک واحد ۹۰۶

ایمیل: info[at]hegmataneh.com


HEGMATANEH.COM

فارسی