تاریخچه شرکت پتروشیمی هگمتانه


شرکت صنایع پتروشیمی هگمتانه با هدف تولید PVC با ظرفیت 45000 تن در گرید های معمولی و 36000 تن گریدپزشکی نسبت به تاسیس کارخانه ای در کیلومتر 10 جاده تهران –همدان اقدام نمود. این شرکت در تاریخ 19/ 6/ 1381 و با شماره ثبت 191630 بنام شرکت صنایع پتروشیمی هگمتانه در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده و در تاریخ 12/ 8/ 1381 جواز تاسیس کارخانه مزبور را دریافت نموده و از اوایل سال 1382 اقدامات اولیه آغاز و تا سال 92 ادامه داشته است که به دلایلی پروژه متوقف گردیده و مجددا در اوایل سال 1398 ادامه پروژه کلید خورد و در دی ماه 1399 به بهره برداری رسید.


فارسی